המכון לרפורמות מבניות – המכון לרפורמות מבניות

All posts by: המכון לרפורמות מבניות

המכון לרפורמות מבניות
About המכון לרפורמות מבניות

 Full Document (Hebrew, PDF)  English Summary (PDF) Researchers: Maor Milgrom and Gilad Bar-Levav We estimate the distribution of wealth in Israel for 2013. The results show that the richest percentile owns 22.5% of national wealth, equal to the share of the seven lowest deciles combined.

 Full Document (Hebrew, PDF) Researcher: Maor Milgrom We measure residential segregation by income for Israel’s four major cities at three points in time. We found that income segregation has increased over the past three decades in each of the four surveyed cities.