הפרטה חברתית וריכוזיות הון

28אוק 2014

האם מתווה הפרטת החברות הממשלתיות ייעל את החברות הממשלתיות וייטיב עם האזרח? או שמע רק יגביר את ריכוזיות השליטה במשק הישראלי?
אלי גרשנקרוין, מנהל המכון לרפורמות מבניות, במאמר דעה חדש שפורסם ב-ynet