מדיניות דיור והתחדשות עירונית

19אוג 2015

 המסמך המלא (PDF)
 רשימת מתחמי העוני (Excel)
 רשימת מתחמי "שיקום שכונות" (Excel)
 מפה אינטרארטיבית של מתחמי העוני

עורך המחקר: עומר טל

ריכוזיות גבוהה של עניים באזור גיאוגרפי מצומצם מעצימה את הבעיות איתם מתמודדים העניים. במסמך זה תוצג רשימה עדכנית של מתחמי עוני בישראל, לצורך מעקב, מחקר וקביעת יעדי מדיניות שיקום שכונות המצוקה וביעור העוני. לצורך השוואה, תוצג גם רשימת מתחמים בהם מתקיים כיום פרויקט שיקום שכונות של משרד הבינוי. המשך לקרוא

01פבר 2015

 המסמך המלא (PDF)
 אתר המידע של המחקר

עורך המחקר: מאור מילגרום

תוך שלושה עשורים – רמת הקיטוב הכלכלי בין שכונות ישראל זינקה ב-65%. התרחבות אי השוויון בישראל מתבטאת לא רק במספרים, אלא גם בפני השכונות של ערי ישראל: מחקר של המכון לרפורמות מבניות בדק את מידת הסגרגציה הכלכלית בשכונות הערים הגדולות בישראל מ-1983 ועד היום. תוצאות המחקר פורסמו גם בעיתון The Marker.

המשך לקרוא

13אוק 2013

 נייר עמדה –  על שכונות דרום תל-אביב

מסמך הסוקר את ההיסטוריה התכנונית של העיר תל-אביב – יפו, את הליקויים והמדינויות אשר הובילו לפערים הקיימים כיום בין השכונות ה-"חזקות" בצפון ובמרכז העיר לבין השכונות ה-"חלשות" בדרום ובמזרח. המשך לקרוא

23מרץ 2013

 נייר עמדה – רפורמה מבנית בתכנון

מדינת ישראל ממשיכה להיות מדינה שמצטיינת בתכנון ריכוזי. הריכוזיות מתבטאת בכך שתהליך התכנון חייב לעבור כארבעה ואף חמישה שלבים עד לקבלת האישור, כאשר כל תיקון חייב לעבור מחדש את הליך האישור. המשך לקרוא

21מרץ 2013

  נייר עמדה – התחדשות עירונית

נייר עמדה של המכון בנושא התחדשות עירונית ודיור בהישג יד, המסכם בתמציתיות את הצעת החוק להתחדשות עירונית שיוזם המכון. הצעת החוק מהווה פתרון לבעיית שכונות העוני, שלמעט הישגים פרטניים לשקמן, נכשלו בקנה מידה לאומי.
המשך לקרוא