קרן העושר הישראלית

בעקבות גילויי הגז האחרונים לחופי ישראל, הממשלה מתעתדת להקים קרן עושר בדומה לנעשה במדינות אחרות בעולם (הצעת החוק הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט). סך הכנסות המדינה ממכירת הגז הטבעי יסתכם ב-25 השנים הבאות ב-126.2 מיליארד דולר. בכוונת בנק ישראל ומשרד האוצר להשקיע את הכסף בקרנות בעלות סיכון גבוה בחו"ל ולשמר את רובו ל"דורות הבאים". עם זאת, ההכנסה מתקבולי הגז היא הכנסה לא קבועה שעלולה להעלם תוך כמה עשורים. לפי ההשערות תהיינה עתודות גז לכ-25 שנים, ולכן יש לשקול השקעות חלופיות שישפרו את מצב אזרחי ישראל בהווה, כגון חינוך והון אנושי, שיהוו מנוע צמיחה לדורות הבאים.

פרסומים

14יול 2014

 התייחסות להצעת חוק קרן אזרחי ישראל

בהצעת החוק אשר תעלה לקריאה שנייה ושלישית נקבע כי הקרן שתוקם תוכל להשקיע אך ורק מחוץ לישראל. לאיסור זה על השקעה מקומית פוטנציאל פגיעה במשק הישראלי והוא אינו מגובה כלכלית בהשוואה לקרנות ריבון במדינות שונות בעולם.

המשך לקרוא