קניין רוחני וקניין פרטי

אחד הגורמים המעכבים את התפתחותה של הכלכלה החדשה, כלכלת הידע, הם המוסדות המטפלים בדיני הקניין הרוחני שהוגדרו במקור כתמיכה בתעשייה המסורתית. המכון מתעתד לחקור ולקדם רפורמות אשר יתאימו את המוסדות לכלכלה החדשה, יתמרצו ויתגמלו את עובדי הידע ו"המעמד היצירתי" ויובילו לקידום הכלכלה הישראלית.

פרסומים