עוני נכסי והתפלגות עושר

בניגוד להרבה מדינות מפותחות בעולם, אין במדינת ישראל מידע על חלוקת הרכוש לפי עשירונים במשק. הנתון היחיד של העושר הנכסי הוא נתון מצרפי לכלל המדינה. יוצא מכך כי המצע העובדתי של קבלת ההחלטות במלחמה בעוני הוא שגוי. מדידת העוני אינה כוללת העדר בעלות על נכסים ואי יכולת לצבור אותם ולכן אין תמונה מלאה ונכונה על הסיכויים של אותה אוכלוסייה לצאת ממעגל העוני. בהתאם לכך מטרת המכון לרפורמות מבניות לקדם את הנושא של הגדרת ומדידת עוני נכסי.

פרסומים

24נוב 2015

 המסמך המלא (PDF)
 נספח (PDF)
כלי אינטראקטיבי: כמה אני עשיר?
 כלי אינטראקטיבי: כיצד מתחלק העושר?

עורכי המחקר: מאור מילגרום וגלעד בר-לבב

הדיון על האי-שוויון הכלכלי-חברתי בישראל נמצא במוקד השיח הציבורי כבר מספר שנים, כאשר ישנה מודעות גוברות לחשיבותה של התחלקות ההכנסות והנכסים במשק. עד כה התמקד הדיון בשאלת חלוקת ההכנסות בלבד, כתוצאה מהיעדר נתונים מספקים על התפלגות הנכסים בישראל. המשך לקרוא

19אוג 2015

 המסמך המלא (PDF)
 רשימת מתחמי העוני (Excel)
 רשימת מתחמי "שיקום שכונות" (Excel)
 מפה אינטרארטיבית של מתחמי העוני

עורך המחקר: עומר טל

ריכוזיות גבוהה של עניים באזור גיאוגרפי מצומצם מעצימה את הבעיות איתם מתמודדים העניים. במסמך זה תוצג רשימה עדכנית של מתחמי עוני בישראל, לצורך מעקב, מחקר וקביעת יעדי מדיניות שיקום שכונות המצוקה וביעור העוני. לצורך השוואה, תוצג גם רשימת מתחמים בהם מתקיים כיום פרויקט שיקום שכונות של משרד הבינוי. המשך לקרוא

27ינו 2015

 מדד המחירים ויוקר המחיה
 מסד נתונים (Excel)

עורך המחקר: גלעד בר לבב

גם המספרים מראים: עבור השכבות החלשות – יוקר המחיה גבוה יותר. תוך 8 שנים: סל ההוצאות של העשירון התחתון זינק ב- 23 אחוזים יותר מסל ההוצאות של העשירון העליון.

המשך לקרוא

28אוק 2014

 נייר עמדה – מדידת התפלגות עושר ועוני נכסי

במדינת ישראל, בניגוד להרבה מדינות מפותחות בעולם אין מידע על התפלגות העושר לפי עשירונים. מטרת המכון לרפורמות מבניות לקדם את הנושא של הגדרה ומדידה של התפלגות עושר ועוני נכסי.

  • 1
  • 2