סמינר מדידת אי-שיוויון: מפגש שני

מדדים לאי-שוויון בצריכה / ד"ר אביחי שניר

ד"ר אביחי שניר סיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת בר-אילן ועשה את לימודי הבתר-דוקטורט באוניברסיטת הומבלודט בברלין. נושאי המחקר העיקריים שלו הם התנהגות מחירים, כלכלה התנהגותית וכלכלה פוליטית. משמש כיום כמרצה וחוקר לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן.

ישנן שלוש שיטות עיקריות למדידת אי-שיוויון: מדידת אי שוויון בהכנסות, מדידת אי שויון בצריכה ומדידת אי שוויון בהון. השיטה המשמשת באופן נפוץ היא מדידת אי השוויון בהכנסות. החסרון של צורת המדידה הזאת היא שהיא משמשת רק מדד עקיף לרמת החיים, מכיוון שהיא אינה כוללת התייחסות להכנסות בתקופות קודמות ומאוחרות יותר. היא גם אינה מודדת באופן מלא את ההשפעה של צריכה שמקורה בתקבולים לא כספיים.

בעבודה הוצגו תוצאות על אי השוויון בצריכה בישראל. המדידה הזאת יכולה להציג מימד נוסף של השינויים בפערים ברמת החיים מאז ראשית שנות ה- 2000. התוצאות מלמדות על הקשרים שבין אי השוויון בהכנסות ואי השוויון בצריכה ובכך מאפשרות מבט נוסף על היבטים תרבותיים וכלכליים שמשפיעים על התפתחות אי השוויון בישראל.

 מצגת: מדדים לאי-שוויון בצריכה (PPTX)