סמינר מדידת אי-שיוויון: מפגש שלישי

 עוני ואי שוויון בישראל: מגמות ופירוקים \ חיים בליך

חיים הוא חוקר במכון טאוב, בעל תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן. הצטרף לצוות מכון טאוב בשנת 2009 ומאז השתתף במחקרים העוסקים בעוני, באי שוויון ובעבודות העוסקות בדמוגרפיה של מערכת החינוך.

המחקר שיציג בוחן את המגמות באי השוויון ושיעורי העוני בשנים 2002–2014. בפרט, נבחנת השאלה עד כמה המגמות באי השוויון בגילאי העבודה מושפעות משינויים באי השוויון בין קבוצות אוכלוסייה (יהודים לא חרדים, חרדים וערבים) ובאיזו מידה הן מושפעות משינויים בתוך הקבוצות האוכלוסייה. כמו כן, נבחנו שינויים בשיעורי העוני לאורך זמן ומקורם: שינויים שהתרחשו בשיעור העוני בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה לעומת השינויים הדמוגרפיים, כלומר שינויים בגודלן היחסי של הקבוצות. שיטת האמידה אשר בחנה את התרומות האבסולוטיות של קבוצות האוכלוסייה לשינויים באי השוויון והעוני, מתבססת על פירוק שפלי (Shapley Decomposition). ניתוח זה מאפשר לקבל תמונת מצב ברורה יותר לגבי התהליכים שמתרחשים בתוך כל קבוצת אוכלוסייה לחוד ולגבי האינטראקציה ביניהן.

 מצגת: עוני ואי שוויון בישראל – מגמות ופירוקים (PPTX)

לצפייה בהרצאה: