סמינר מדידת אי-שיוויון: מפגש חמישי

חלק 1: ההיסטוריה של מדידת העושר בישראל \ פרופ' שלמה יצחקי

שלמה יצחקי הוא פרופסור אמריטוס לכלכלה באוניברסיטה העברית ושימש בעבר כסטטיסטיקן הממשלתי, הממונה על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מומחה למימון ציבורי, והיה חבר בשתי ועדות ממשלתיות אשר המליצו על מדדים חדשים לעוני, ושתיים אשר עסקו ברפורמה במיסוי.

חלק 2: אי שוויון בחלוקת העושר \ גלעד בר לבב

סטודנט לתואר שני מחקרי בכלכלה בטכניון ובאוניברסיטת חיפה. עובד כמתרגל בכלכלה וככלכלן מחקרי באוניברסיטת חיפה. חבר בפורום הסטודנטים לכלכלה וחוקר לשעבר במכון לרפורמות מבניות.

הדיון על האי שוויון הכלכלי חברתי בישראל נמצא במוקד השיח הציבורי כבר מספר שנים, כאשר ישנה מודעות גוברות לחשיבותה של התחלקות ההכנסות והנכסים במשק. עד כה התמקד הדיון בשאלת חלוקת ההכנסות בלבד, כתוצאה מהיעדר נתונים מספקים על התפלגות הנכסים בישראל. מחקר זה הוא הראשון מסוגו, הבוחן את פערי העושר בישראל על ידי ניתוח חלוקת הבעלות על הנכסים.

המפגש התקיים ביום ה', 25.6. מוזמנים לצפות בהרצאה: