התחדשות עירונית:
הפריפריה החברתית נותרה מאחור

 עד כה הוכרזו, ע"פ נתוני משרד הבינוי, 91 מתחמים כ'מתחמי פינוי-בינוי' או 'מתחמי עיבוי'. רק מעטים מן המתחמים הינם אזורי מצוקה על פי שני מדדים שבדקנו: מדד 'אזורי העוני' האמריקאי, ו'הסיווג החברתי-כלכלי' של הלמ"ס. אזורי מצוקה חמורה אינם נכללים כלל במתחמים שהוכרזו עד היום כאזורי התחדשות עירונית.

שיעור אזורי עוני מכלל מתחמי התחדשות עירונית
(ע"פ הכנסה חציונית)*

על אף ש-17% מן השכונות בישראל מוגדרות כ-'אזורי עוני חמור' ע"פ המדד השגור בעולם, אף אחת משכונות אלו לא הוכרזה כמתחם התחדשות עירונית.

התפלגות מתחמי התחדשות מוכרזים ע"פ המדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס**

מתוך מתחמי ההתחדשות העירונית המוכרזים אף לא אחד מכיל אזורים מחמשת האשכולות הנמוכים (אשכולות 1-5), בהם המדד הסוציו-אקונומי של הלמ"ס הוא הנמוך ביותר. זאת למרות שכ-18% מן האזורים הסטטיסטיים בישראל נכללים בחמשת האשכולות הנמוכים.

לבסוף, שיעור אזורי העוני שהוכרזו כמתחמי התחדשות עירונית הוא רק 8%. נוסח החוק להקמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית שומר על אותו קו ואינו משנה זאת. הקריטריונים לבחירת מתחמי התחדשות עירונית נותרו ההיתכנות הכלכלית של המתחם בלבד, ללא תנאי סף על פי מדדים סוציו-אקונומיים של האזורים העירוניים. במצב זה יקבלו עדיפות להתחדשות השכונות המפותחות יותר בערים, והשכונות המוחלשות ביותר של הפריפריה הכלכלית ייזנחו.

 

מהו שינוי הנוסח הנדרש?

  • הכללת התחדשות באזורי מצוקה עירוניים בסעיף המטרה של החוק.

  • קביעה כי קריטריונים סוציו-אקונומיים הם אשר יובילו את בחירת השכונות להתחדשות עירונית ע"י הרשות החדשה.