אודות

המכון לרפורמות מבניות הוא מכון מחקר, בלתי תלוי ועצמאי, הפועל בישראל. המכון הוקם בשנת 2010 ע"י עו"ד שרגא בירן כחברה לתועלת הציבור ללא מטרות רווח כדי לקדם רפורמות מבניות שמטרתן צמצום פערים בישראל. 

מטרות

  • לקדם רפורמות מבניות ולפרסם מחקרי מדיניות בתחום הכלכלי-חברתי
  • לעורר דיון בין-תחומי על נושאי המכון בשיח הציבורי הכלכלי והפוליטי
  • להוות גוף ידע מחקרי בכלכלה מדינית, כלכלה חברתית וכלכלת מוסדות

נושאי מחקר מרכזיים

  מדיניות דיור והתחדשות עירונית
  עוני נכסי והתפלגות עושר
  הפרטה חברתית וריכוזיות הון
  קניין רוחני וקניין פרטי
  גאופוליטיקה חדשה במזה"ת
  קרן העושר הישראלית

צוות המכון


מייסד, יו"ר הועד המנהל. בעל משרד עורכי הדין.

מנהלת המכון. בעלת תואר שני בהיסטוריה כלכלית מאוניברסיטת אוקספורד.


חוקר. סטודנט לתואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.


חוקר. דוקטורנט למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב.


חוקרת. בעלת תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון.


חוקר. מסיים תואר שני בכלכלה במסלול מחקרי.חוקר. דוקטורנט לכלכלה באוניברסיטת בראון.


ניו-מדיה וקשרי ציבור